คลังเก็บหมวดหมู่: รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2560

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง-2560- … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่

  สวัสดีครับ นักเรียนทุกคน ผมทำวิดี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่

บทคัดย่อ   ชื่อรายงาน      รายงานการพัฒน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

ภาวะโลกร้อน กับ น้ำท่วมในปี 2563

        สวัสดีครับคนไทยทุก ๆ ท่าน ผมมีคว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

ระยะทางและการกระจัด

กิจกรรมระยะทางและการกระจัด ผลการสอบก่อนเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

กิจกรรม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

กิจกรรมที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

คู่มือครู วิทยาศาสตร์ ม.1- ม.3 ของ สสวท พิมพ์โดย องค์การค้าครุสภา

วิทยาศาสตร์ 1 (ม.1 ภาคเรียนที่ 1) วิทยาศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น