ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน

ตัวอย่างแฟ้มสะสมผงงาน สำหรับใช้สอบตรง โค้ต้า สัมภาษณ์ต่าง ๆ ครับ คลิก

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

ประกาศคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับ (อาจมีการแก้ไข)

ผลการเรียนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หมายเหตุ ปีนี่ไม่ให้มีการอัฟคะแนนแล้วนะครับเพราะครูให้คะแนนเก็บเต็มทุกช่อง (เต็มที่แล้วนะ)

สำหรับคนที่ไม่ได้เกรด 4 อย่าเสียใจนะ ปีหน้าเอาใหม่ ครูเป็นกำลังใจให้นะครับ

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบ PAT 2 ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่

Image

ให้นักเรียน ม. 4/1  4/2  และ 4/9 ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบความรู้ที่ 7 แบบฝึกหัดการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง (แนวข้อสอบ PAT 2)

วันที่ 24 มิ.ย. 56 ห้อง 4/2 ต้องมีเรียน

วันที่ 25 มิ.ย. 56 ห้อง 4/1 ต้องมีเรียน

วันที่ 26 มิ.ย. 56 ห้อง 4/9 ต้องมีเรียน

 

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

แบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง(แบบง่าย)

สำหรับ 4/2 ต้องมีเรียนในวันพรุ่งนี้นะครับ

ใบความรู้ที่ 6 แบบฝึกหัดเรื่อการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

แบบฝึกหัดหลังการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่

ให้นักเรียน ม.4/1 4/2 และ 4/9 ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ในการเรียน วิชา ฟิสิกส์ (10 มิ.ย. 56)
DSC05438DSC05467
ใบความรู้ที่ 1 ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่
ใบความรู้ที่ 2 เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
ใบความรู้ที่ 3 กราฟของการเคลื่อนที่
ใบความรู้ที่ 4 การใช้สมการการเคลื่อนที่
ใบความรู้ที่ 5 การตกอย่างเสรี

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

ยินดีต้อนรับเด็กสายวิทย์ ประปีการศึกษา 2556 ครับ

สวัสดีครับของต้อนรับนักเรียน ม.4 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เข้าสู่การเรียนการสอนในวิชาฟิสิกส์ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  

เนื้อหาที่เรียนวันนี้  1. สื่อประกอบการบรรยาย ครั้งที่ 1

                            2. คำอธิบายรายวิชา

                            3. กิจกรรมที่ 1 ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่

                            4. สื่อประกอบการบรรยายครั้งที่ 2 การเคลื่อนที่ในสถานการณ์ต่าง ๆ

                             5. กิจกรรมที่ 2 การเคลื่อนที่ในสถานการณ์ต่าง ๆ

                             6. คะแนนสอบก่อนเรียน

 

 

 

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

  1. ก้อน หินถูกขว้างออกจากหน้าผาในแนวระดับ ด้วยความเร็วต้น 10 เมตร/วินาที ก้อนหินจะตกถึงพื้น ในเวลา 8 วินาที ก้อนหินจะตกห่างจากจุดขว้างในแนวระดับ เป็นระยะเท่าใด (เฉลย)
  2.   ลูกบอลลูกหนึ่ง กลิ้งตกลงมาจากโต๊ะพื้นราบ ซึ่งสูง 5 เมตร ถ้าลูกบอลกระทบพื้นตรงจุดที่ห่างจากขอบโต๊ะตามแนวระดับ 4  เมตร จงหาความเร็วของลูกบอลขณะหลุดจากขอบโต๊ะ มีค่าเท่าไร (เฉลย)
  3. หินก้อนหนึ่งถูกขว้างออกไปในแนวระดับจากหน้าผา ซึ่งสูง 20 เมตร ก้อนหินตกกระทบพื้น ทำมุม 45 องศา กับพื้นระดับ ถามว่า ความเร็วที่ใช้ขว้างก้อนหินมีค่าเท่าไร (เฉลย)
  4.  นักเรียนอยู่บนยอดเขาสูง ทำมุม 37 องศา กับแนวราบ นักเรียนขว้างก้อนหินลงไปยังเชิงเขาด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที ในแนวระดับ ใช้เวลากี่วินาที ก้อนหินจึงจะตกกระทบพื้นที่เขาพอดี (เฉลย)
  5.  เด็กคนหนึ่งจะต้องขว้างก้อนหิน จากที่สูงจากพื้นระดับ 8 เมตร ตามแนวระดับ ด้วยความเร็วเท่าไร ก้อนหินจึงจะไปตกห่างจากจุดที่ขว้างตามแนวระดับเป็นระยะ 30 เมตร พอดี (เฉลย)
  6.  ขีปนาวุธถูกยิงจากพื้นดิน ด้วยความเร็ว 60 เมตร/วินาที ในทิศทำมุม 30 องศา กับแนวระดับ กระสุนจะลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลานานเท่าใดจึงจะตกถึงพื้นดิน  (เฉลย)
  7. ชายคนหนึ่ง ขว้างลูกบอลขึนไปจากพื้นดิน โดยทำมุม 45 องศา กับแนวระดับ ลูกบอลลอยอยู่ในอากาศนาน 3 วินาที จึงตกถึงพื้นดิน จงหา ลูกบอลขึ้นไปได้สูงสุดเท่าใด (เฉลย)
  8.   จากโจทย์ข้อ 7 ถ้าลูกบอลไปตกที่ระยะ 90 เมตร จากจุดขว้าง จงหาความเร็วตามแนวราบ มีค่าเท่าใด (เฉลย)
  9.   นักรักบี้คนหนึ่ง เตะลูกรักบี้ขึ้นด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ทำมุม 60 องศา กับแนวระดับ เขาจะต้องวิ่งด้วยความเร็วอย่างน้อยที่สุดเท่าไร จึงจะไปรับลูกรักบี้ที่เขาเตะออกไปเอง ได้พอดี ก่อนตกถึงพื้นดิน (เฉลย)
ลิงก์ | Posted on by | ใส่ความเห็น