คู่มือครู วิทยาศาสตร์ ม.1- ม.3 ของ สสวท พิมพ์โดย องค์การค้าครุสภา

วิทยาศาสตร์ 1 (ม.1 ภาคเรียนที่ 1)
วิทยาศาสตร์ 2 (ม.1 ภาคเรียนที่ 2)
วิทยาศาสตร์ 3 (ม.2 ภาคเรียนที่ 1)
วิทยาศาสตร์ 4 (ม.2 ภาคเรียนที่ 2)
วิทยาศาสตร์ 5 (ม.3 ภาคเรียนที่ 1)
วิทยาศาสตร์ 6 (ม.3 ภาคเรียนที่ 2)

Advertisements
โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

คำนิยม ใส่ในแฟ้มสะสมผลงาน

ให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ ส่งแฟ้มสะสมผลงานที่ครูสุรเชษฐ อ้นเพ็ง เมื่อ ภาคเรียนที่ 2/2557 ดวาน์โหลด คำนิยม แล้วแก้ไขเป็นชื่อ – สกุลของตนเอง อาจจะตกแต่งเพื่อความสวยงามแต่ห้ามแก้ไขข้อความ แล้วนำมาให้ครูเซนต์ชื่อ ตอนเปิดเทอมพร้อมรับแฟ้มสะสมผลงานของตนเองกลับไป
คำนิยม

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

ใบความรู้เรื่อง สมดุล

ใบความรู้เรื่องสมดุล ไว้สอบปลายภาคนะครับ

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน

ตัวอย่างแฟ้มสะสมผงงาน สำหรับใช้สอบตรง โค้ต้า สัมภาษณ์ต่าง ๆ ครับ คลิก

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

ประกาศคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับ (อาจมีการแก้ไข)

ผลการเรียนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หมายเหตุ ปีนี่ไม่ให้มีการอัฟคะแนนแล้วนะครับเพราะครูให้คะแนนเก็บเต็มทุกช่อง (เต็มที่แล้วนะ)

สำหรับคนที่ไม่ได้เกรด 4 อย่าเสียใจนะ ปีหน้าเอาใหม่ ครูเป็นกำลังใจให้นะครับ

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบ PAT 2 ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่

Image

ให้นักเรียน ม. 4/1  4/2  และ 4/9 ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบความรู้ที่ 7 แบบฝึกหัดการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง (แนวข้อสอบ PAT 2)

วันที่ 24 มิ.ย. 56 ห้อง 4/2 ต้องมีเรียน

วันที่ 25 มิ.ย. 56 ห้อง 4/1 ต้องมีเรียน

วันที่ 26 มิ.ย. 56 ห้อง 4/9 ต้องมีเรียน

 

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

แบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง(แบบง่าย)

สำหรับ 4/2 ต้องมีเรียนในวันพรุ่งนี้นะครับ

ใบความรู้ที่ 6 แบบฝึกหัดเรื่อการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น