คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2015

กิจกรรม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

กิจกรรมที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น